Výchovné poradenství

TÝM VÝCHOVNÉ PREVENCE

 
 

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Helena Říhová
helena.rihova@zskptvajdy.cz

konzultační hodiny:
úterý 14.00 - 14.30 hod.

konzultační místo:
kabinet VP a ŠMP , 1. poschodí

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Pavel Šoltys
pavel.soltys@zskptvajdy.cz

konzultační hodiny:
úterý 14.00 - 14.30 hod.

konzultační místo:
kabinet VP a ŠMP , 1. poschodí