Ze života školní družiny

 

Zájmová činnost školy – školní rok 2022/2023

KERAMIKA                      po 13.00 - 14.00   Mgr.Blaškeová, Mgr.Halakucová, Mgr.Fulnečková         

TURISTIKA                      po 13.30 – 14.30  Mgr.Foltýnová, Mgr.Nováková

ARTETERAPIE                st  13.00 – 14.00  Mgr.Sedláčková, Mgr.Langrová

LOGOPEDIE                    st  11.40 – 12.40  Mgr.Václavíková

POHÁDKOVÝ                  st  11.45 – 12.45   Mgr.Dyntarová

MUZIKOTERAPIE           st  13.30 – 14.30   Mgr. Šoltys

FOTOGRAFICKÝ            st  11.50 – 12.50   Mgr.Mrázová, Mgr.Sedlíková

STOLNÍ TENIS                čt  13.30 – 14.30   Mgr.Hrabcová