Informace školní jídelny

Zvýšení stravného od 1.4.2023

Žáci / cizí strávnící

Výdejní doba: Cena:
11:40 – 14:00 - výdej obědů 34 Kč (žáci 7 - 10 let)
  38 Kč (žáci 11 - 14 let)
  43 Kč (žáci 15 let a starší)
11:15 – 11:30 - výdej stravy - jídlonosiče 91 Kč (cizí strávníci - od 1.4.2023)
   
Prodej stravenek probíhá v kanceláři vedoucí ŠJ:
poslední 2 pracovní dny v měsíci 7:00 - 12:00
doprodej stravného (každý pracovní den) 7:00 - 8:00
   
Změna v platbě strávného - školní rok 2022/2023
Přihláška ke stravování - školní rok 2022/2023

 


NABÍZÍME LEVNÉ A PŘITOM ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ:

  • Stravování pro žáky, zaměstnance, cizí strávníky,
  • přímá příprava jídel,
  • vaříme výhradně z čerstvých a kvalitních surovin,
  • pestrá skladba jídelního lístku,
  • denně zdravá příloha - zeleninové saláty z čerstvé zeleniny / 2-3 x týdně /, ovoce 2x týdně, müsli nebo cereální tyčinky, mléčné výrobky / jogurty, pribináčky,
  • sladká jídla 1x v měsíci,
  • vysoký hygienický standard - odborně vzdělaný personál, vybavenost kuchyně vyhovuje náročným hygienickým předpisům / kuchyně je po celkové rekonstrukci /, ve škole je zaveden kontrolní systém kritických bodů HACCP,
  • možnost odběru dle přání strávníka - určete si sami, ve kterých dnech chcete odebírat oběd.

OZNAČENÍ ALERGENŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také naší jídelny

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány.

Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna "jasně a zřetelně označit alergenní složky", které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.

Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.