Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování údajů

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 1a, Ostrava - Zábřeh, 70030,  IČO: 61989274 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde.

Pokud Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo požadovat od  Základní školy, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů:

  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní školou, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvkovou organizací
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou, Ostrava -Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvkovou organizací jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvkovou organizací
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvkové organizaci
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní školu, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvkovou organizaci:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701