Základní informace

Škola je plně organizovaná. V základní škole plní žáci základní školní docházku v 1. – 9. ročníku. V základní škole speciální plní žáci základní školní docházku v 1. – 10. ročníku. Přípravný stupěň má 1 – 3 ročníky. Naše škola nabízí péči speciálních pedagogů a odborníků dětem s různým druhem postižení.

Škola se nachází v klidné lokalitě, která je dostupná MHD, příjezdové komunikace a parkoviště u školy umožňují přístup i žákům imobilním.V blízkosti školy je velký lesopark, nedaleko nově vybudovaný aquapark. Školu obklopují travnaté, okrasné plochy a hřišt.

Vybavení tříd je přizpůsobeno potřebám žáků a různým aktivitám při vyučování, možnostem relaxace. Třídy základní školy a třídy základní školy speciální jsou vybaveny dostatečným množstvím kompenzačních a podpůrných pomůcek, didaktickým a učebním materiálem a audiovizuální technikou. V některých třídách jsou žákům k dispozici PC. Jednotlivé třídy se svým vybavením liší dle vzdělávacího programu a postižení žáků. Pozornost je pravidelně věnována opravám a obměnám tohoto zařízení... více k vybavení školy

Nabízíme i množství zájmových činnosti. Cílem zapojení žáků do zájmové činnosti na škole je pomáhat žákům vytvářet model smysluplného využití volného času s ohledem na snižování rizik delikvence a kriminality mládeže. Více o zájmových činnosti.

Škola má statut fakultní školy. Studentům nabízí konzultace speciálních pedagogů, hospitace při výuce, vedení praxí a diplomových prací.