Organizace školní družiny

Kapacita: 48 žáků
Provoz ŠD: pondělí - pátek 6:30 – 8:00 hod., po skončení vyučování od 11:40 do 15:30 hod.

CO NABÍZÍME:

 1. Zájmové vzdělávání s pestrou náplní, které obohacuje denní program dítěte
 2. Školní družina poskytuje bezpečné prostředí z hlediska fyzického, emocionálního a sociálního
 3. U dětí se zaměřujeme na dostatek aktivního odpočinku
 4. Hledáme stále nové, kreativní prvky potřebné k realizaci různých činností
 5. Vychováváme k lepším mezilidským vztahům jak mezi dětmi, tak mezi dospělými
 6. Vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze, ke správným návykům v hygieně a stolování

Přihlašování, odhlašování dětí a organizace činnosti je dána Řádem školní družiny.
Zájmové vzdělávání je zpoplatněno částkou 150,- Kč měsíčně.
Ke své činnosti využívá ŠD prostory celé školy a školní zahrady.
O děti se stará tým kvalifikovaných vychovatelů, kteří respektují individuální potřeby dětí vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.
Jsme členy Asociace vychovatelů školních družin a školních klubů.
Výchovně vzdělávací činnost probíhá ve skupinách s menším počtem dětí v souladu se zásadami Zdravé školy a řídí se Vzdělávacím programem pro ŠD, který je součástí našeho školního vzdělávacího programu s názvem „Šance pro každého“.

PROGRAM ŠD ZAHRNUJE PRO ŠKOLNÍ ROK POŘÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH AKCÍ:

 • Barevný podzim - říjen
 • Vánoční odpoledne - prosinec
 • Maškarní bál - únor
 • Jarní probuzení - duben
 • Zahradní slavnost - červen

PRO DALŠÍ ROZVOJ ZÁJMŮ DĚTÍ NABÍZÍME TÉMATICKOU SKUPINOVOU ČINNOST:

 • Sportujeme pro radost - pátek