PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

  • vychází ze základní myšlenky otevřeného partnerství školy s rodiči a žáky
  • podporuje solidaritu a toleranci mezi žáky, rozvíjí jejich vzájemný respekt
  • podporuje mezi žáky vědomí sounáležitosti
  • posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy
  • rozvíjí u žáků vědomí vlastní právní zodpovědnosti za své jednání v souladu s právními normami
  • podporuje zapojování rodičů do školních aktivit 

Šikanování v žádné ze svých podob není tolerováno. Pedagogičtí pracovníci ani žáci školy nesmí svým jednáním podněcovat zhoršování vztahů ve škole, které by vedlo k šikanování.