Úvod  >  Škola  >  Aktuality

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2024 - 2025

Zápis k plnění povinné školní docházky proběhne v Základní škole, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace dne 4. 4. 2024.

Letáček s bližšími informacemi k obsahu vzdělávání najdete ZDE:

Dokumenty nutné k zápisu pro plnění povinné školní docházky a k přijetí do přípravného stupně základní školy speciální od školního roku 2024 - 2025:

  1. Žádost o přijetí k plnění základního vzdělávání (ZDE:)
  2. Fotokopie rodného listu přihlašovaného dítěte 
  3. Doporučení ke vzdělávání - vydané příslušným školským poradenským zařízením, většinou SPC 

Dokumenty nutné k přijetí žáka do Přípravného stupně ZŠS pro školní rok 2024 - 2025

  1. Žádost o přijetí do přípravného stupně ZŠS (ZDE:)
  2. Fotokopie rodného listu přihlašovaného dítěte 
  3. doporučení ke vzdělávání - vydané příslušným školským poradenským zařízením, většinou SPC

Dokumenty potřebné pro rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

  1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ZDE:)
  2. doporučení odkladu PSD dítěte od odborného lékaře (pediatr nebo jiný odborný lékař, který má dítě v péči)
  3. doporučení odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení (zákonnému zástupci vydá školské poradenské zařízení PPP nebo SPC).

1. 1. 2024