Úvod  >  Škola  >  Fotogalerie

Turnaj ve stolním tenise

Dne 14. 3. 2022 proběhl v odpoledních hodinách družební turnaj ve stolním tenise mezi naší školou a ZŠ Krestovou. Turnaje se zúčastnilo celkem 21 žáků. Všichni žáci hráli výborně, podávali vynikající výkony. Turnaj probíhal v přátelské atmosféře a žáci si turnaje užívali. První tři místa obsadili žáci ZŠ Krestova. Organizátory turnaje byli: Mgr. Jana Hrabcová, Mgr. Pavel Šoltys, Mgr. Zuzana Kočí a Mgr. Šárka Zezulková.


            

          

                                                      


6. 4. 2022