Úvod  >  Škola  >  Aktuality

Testování žáků od 19.2.2022

 

Vážení zákonní zástupci,


informuji Vás o opatřeních platných od 19.02.2022. 
Ve všech školách a školských zařízeních se již netestují děti, žáci ani zaměstnanci. 

Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19.02.2022 ruší bez náhrady. 

To znamená také, že: 
• povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dětí/žáků/zaměstnanců se ruší a školy KHS nekontaktují
• školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt
• školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje dětí/žáků/zaměstnanců 
• zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/ již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.
• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
• škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

 

Mgr. Dana Vilkusová
ředitelka 
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
Tel.: 596 746 805

 


20. 2. 2022