Úvod  >  Škola  >  Aktuality

Příměstský lyžařský výcvik 12. - 16. 2. 2024

Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové,

v tomto týdnu proběhl druhý ročník příměstského lyžařského výcviku pro naše žáky Základní školy speciální. Zájem o získání nových dovedností a zážitků mělo hned 15 lyžařů, resp. jejich rodičů, kterým patří velké poděkování za jejich odvahu a důvěru ve své děti. Tento výcvik probíhal za součinnosti studentů Ostravské univerzity, kteří byli nedílnou součástí našeho školního týmu a bez jejich podpory by se tato akce realizovala jen velmi těžko. Zároveň děkuji našim pedagogům za nezlomnou energii a nadšení. 

Zároveň si dovoluji vyslovit přání......za rok opět na svahu.  

 


21. 2. 2024