Úvod  >  Projekty  >  Školní projekty

Podpora kompetence žáků a pedagogů v aktivitách zaměřených na profesní spolupráci a osobnostní rozvoj

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

- škola je zahrnuta do výzvy MŠMT v rámci NPO – IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

- investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu

  s cíli Strategie 2030+

- projekt je financovaný z Next Generation EU

Název: Podpora kompetence žáků a pedagogů v aktivitách zaměřených na profesní spolupráci a osobnostní rozvoj

Evidenční číslo: 0106/PODSKOL/2022

Celkový rozpočet projektu: 3451759,- Kč

 

                 

    

 

 

 

 


3. 1. 2023