Úvod  >  Škola  >  Aktuality

Poděkování sponzorům - BONATRANS

Děkujeme firmě BONATRANS GROUP a. s. za poskytnutí BONAGRANTU s názvem: Zelená škola finanční prostředky byly využity na nákup nového nářadí pro péči o zeleň v okolí školy a na nákup květin a květináčů do prostor školy. Již dlouho učíme žáky zodpovědnosti k okolí a také vztahům k přírodě v rámci environmentální výchovy. Nákupem vybavení se zkvalitnila pracovní výuka žáků. A prostory školy se krásně zazelenaly novými květinami, o které žáci společně pečují a které přispívají k útulné a pohodové atmosféře ve třídách a na chodbách školy.

 


30. 11. 2023