Úvod  >  Škola  >  Aktuality

OP JAK

OPVVV, VÝZVA č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Základní škola Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: Šablony pro MŠ a ZŠ I. Základní škola Ostrava - Zábřeh, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006172 v rámci Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1.9.2023 do 30.6.2025

Finanční výše podpory/CZV projketu 816.225,00 Kč

Podpořeno:

Prostředky Evropského sociálního forndu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. et Mgr. Tomáš Jalůvka, zástupce ředitelky, kontakt: tomas.jaluvka@zskptvajdy.cz

 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a podporu inovativního vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
Vzdělávání pracovníků v ŠD31. 8. 2023