Úvod  >  Projekty  >  Školní projekty

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Finanční prostředky na digitalizaci z NPO pro období leden - prosinec 2022.

Z toho na účel prevence digitální propasti: 432 000,-Kč

Finanční prostředky na digitalizaci z NPO pro období leden - prosinec 2023.

Z toho na účel prevence digitální propasti: 377 000,-Kč

Z toho na účel pokročilé dogitální učební pomůcka: 154 000,-Kč.

 

Finančním zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie - Mext Generation EU.

     

 


4. 10. 2022