Úvod  >  Škola  >  Aktuality

Informace pro zákonné zástupce k testování žáků od 3.1.2022

Vážení zákonní zástupci,
informuji Vás, že pravidelné testování žáků bude probíhat dle níže uvedenýc informací.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

 • s účinností od 3. 1. 2022
  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
   • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  • I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Testování proběhne vždy první vyučovací hodinu. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

V případě zájmu můžete využít možnosti testování žáků za přítomnosti zákonných zástupců, a to v době od 7.40 – 8. 00  hod - vestibul, tělocvična, třídy, dle dohody. 

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Prosím o doložení třídnímu učiteli.

Tato pravidla a povinnosti z nich plynoucí platí po dobu testování tzn. až do odvolání. 

 

Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka


30. 12. 2021