AKTUALITY

O škole

Škola je plně organizovaná. V základní škole praktické plní žáci základní školní docházku v 1. – 9. ročníku. V základní škole speciální plní žáci základní školní docházku v 1. – 10. ročníku. Přípravný stupěň má 1 – 3 ročníky.Naše škola nabízí péči speciálních pedagogů a odborníků dětem s různým druhem postižení.

Škola se nachází v klidné lokalitě, která je dostupná MHD, příjezdové komunikace a parkoviště u školy umožňují přístup i žákům imobilním.V blízkosti školy je velký lesopark, nedaleko nově vybudovaný aquapark. Školu obklopují travnaté, okrasné plochy a hřišt.

Vybavení tříd je přizpůsobeno potřebám žáků a různým aktivitám při vyučování, možnostem relaxace. Třídy základní školy praktické a třídy základní školy speciální jsou vybaveny dostatečným množstvím kompenzačních a podpůrných pomůcek, didaktickým a učebním materiálem a audiovizuální technikou. V některých třídách jsou žákům k dispozici PC. Jednotlivé třídy se svým vybavením liší dle vzdělávacího programu a postižení žáků. Pozornost je pravidelně věnována opravám a obměnám tohoto zařízení... více k vybavení školy

Nabízíme i množství zájmových činnosti. Cílem zapojení žáků do zájmové činnosti na škole je pomáhat žákům vytvářet model smysluplného využití volného času s ohledem na snižování rizik delikvence a kriminality mládeže. Více o zájmových činnosti.

Škola má statut fakultní školy. Studentům nabízí konzultace speciálních pedagogů, hospitace při výuce, vedení praxí a diplomových prací.

SPONZOŘI

srdce

Otevřená srdce v nás z. s., Ostrava - Mariánské Hory - poskytnutí finančního účelového daru na zakoupení pracovních sešitů pro žáky.

ivot dtem logo

Život dětem o.p.s., Praha - poskytnutí finančního účelového daru na zakoupení tří koloběžek Hill Max.

0b0709ac af42 4a7c 924f 8a92185268cf
logo spolecne tvorime jih
logo ostrava
trigon logo

Nadace Agrofert
Nadace Olgy Havlové