ŽÁDOSTI O DOPORUČENÍ K ÚPRAVĚ PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Vážení klienti,

žádosti o vystavení doporučení k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky je třeba u nás podat do 31. 10.!

Při podání žádosti na SPC v pozdějším termínu vám již z provozních a kapacitních důvodů negarantujeme včasné vydání potřebného doporučení.

Děkujeme za spolupráci.

 

Informace o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ):

Žáci, kteří k přihlášce k MZ přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb. v platném znění. Podrobné informace k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky naleznete na webu CERMAT v části Úpravy podmínek nebo v samotné maturitní vyhlášce.


6. 9. 2023