Kontakty

Telefon:
+420 596 768 131                                                         
+420 723 026 353

E-mail:                                                                ID Datová schránka: 53cf73y
spc@zskptvajdy.cz

 

Provozní hodiny pro styk s veřejností: pondělí - pátek 7:00 - 15:30 hodin.

Výdejní doba dokumentů pro klienty/zákonné zástupce (Zprávy z vyšetření a Doporučení pro vzdělávání) na SPC v Ostravě na Kpt. Vajdy od 1. 9. 2021:

pondělí - čtvrtek od 13:00 do 15:15 hod., popř. v jiný čas dle předchozí domluvy s klientem/zákonným zástupcem.

Vedoucí SPC:  
   
Khýr Marek, Mgr. et Bc. - vedoucí SPC spc.khyr@zskptvajdy.cz
   
Administrativní pracovník: E-mail:
   
Trunkátová Martina spc.trunkatova@zskptvajdy.cz
   
Sociální pracovnice:  
   
Blatoňová Blanka, Bc. spc.blatonova@zskptvajdy.cz
Kubíčková Hana, Mgr. spc.kubickova@zskptvajdy.cz
Vitásková Michaela, PhDr., Dis. spc.vitaskova@zskptvajdy.cz
   
Psychologové:  
   
Buzková Barbora, Mgr. spc.buzkova@zskptvajdy.cz
Černikovská Lenka, PhDr. spc.cernikovska@zskptvajdy.cz
Glombková Kateřina, Mgr. spc.glombkova@zskptvajdy.cz
Khýr Marek, Mgr. et Bc. - vedoucí SPC spc.khyr@zskptvajdy.cz
Laboj Mariola, Mgr. (Odl. prac. Třinec) spc.laboj@zskptvajdy.cz
Podešvová Veronika, Mgr. spc.podesvova@zskptvajdy.cz
Tomanová Veronika, Mgr. spc.tomanova@zskptvajdy.cz
   
Speciální pedagogové pro vady řeči:  
   
Bičíková Lucie, Mgr. spc.bicikova@zskptvajdy.cz
Kozarová Jana, Mgr. spc.kozarova@zskptvajdy.cz
Kožušníková Karolína, Mgr. et Bc. spc.kozusnikova@zskptvajdy.cz
Kučerová Fardová Tereza, Mgr. (Odl. prac. Nový Jičín)   spc.fardova@zskptvajdy.cz
Kutajová Jana, Mgr. et Mgr. (Odl. prac. Třinec)  spc.kutajova@zskptvajdy.cz
Schönová Sylvie, Mgr. spc.schonova@zskptvajdy.cz
Smolková Simona, Mgr. spc.smolkova@zskptvajdy.cz
Stiborská Zuzana, Mgr. spc.stiborska@zskptvajdy.cz
Woska Markéta, Mgr. spc.woska@zskptvajdy.cz
Zdařilová Lucie, Mgr. spc.zdarilova@zskptvajdy.cz
   
Speciální pedagogové pro PAS:  
   
Holubová Magdaléna, Mgr. spc.holubova@zskptvajdy.cz
Kamýčková Radka, Mgr. (Odl. prac. Třinec) spc.kamyckova@zskptvajdy.cz
Kminiaková Jaroslava, Mgr. spc.kminiakova@zskptvajdy.cz
Kolarčíková Silvie, Mgr. spc.kolarcikova@zskptvajdy.cz
Michalová Radmila, Mgr. spc.michalova@zskptvajdy.cz
Młynarczyková Michaela, Mgr. (Odl. prac. Karviná) spc.mlynarczykova@zskptvajdy.cz
Nováková Radka, Mgr. spc.novakova@zskptvajdy.cz
Obadalová Ivana, Mgr. (Odl. prac. Nový Jičín) spc.obadalova@zskptvajdy.cz
Plošticová Pavlína, Mgr. (Odl. prac. Bruntál) spc.plosticova@zskptvajdy.cz
Smoleňová Marcela, Mgr. spc.smolenova@zskptvajdy.cz
Widomská Karin, Mgr. spc.widomska@zskptvajdy.cz

 

Odloučená pracoviště:

       Kontakt:

Pro objednání na vyšetření na odloučeném pracovišti, 

prosím, vždy volejte na tel. č. 596 768 131

 

Karviná 
Vydmuchov 1835/10
733 01 Karviná - Fryštát

        730 575 563 – speciální pedagog pro PAS        

Nový Jičín
KVIC - Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informační centrum 
Štefánikova 826/7
741 01 Nový Jičín

        733 612 179 – speciální pedagog pro PAS 
        733 624 654 – speciální pedagog pro vady řeči

Bruntál
Rýmařovská 15
792 01 Bruntál

        733 624 653 – speciální pedagog pro PAS

Třinec
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec
Jablunkovská 241, 739 61 Lyžbice - Třinec

        736 523 496 – speciální pedagog pro PAS

        731 608 537 – speciální pedagog pro vady řeči