Úvod  >  PAS  >  Legislativa

Legislativa

LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ S PAS

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Znění výše uvedených dokumentů lze získat na www.msmt.cz