Úvod  >  Semináře

Semináře

Aktuální semináře pro 2. pololetí školního roku 2023/2024

PROSÍME O PLATBU POUZE V HOTOVOSTI NA MÍSTĚ. DĚKUJEME:)

 

Asistent pedagoga u integrovaného žáka s PAS v MŠ                                        14.2.2024 ve 14:00 hod.

Asistent pedagoga i integrovaného žáka s PAS na 1.stupni ZŠ                            6.3.2024 ve 14:00 hod.

Asistent pedagoga u integrovaného žáka s PAS na 2.stupni ZŠ, SŠ                  18.3.2024 ve 14:00 hod.

Skupinové nácviky sociálních dovedností žáků s PAS pro I. a II. stupeň ZŠ         8.4.2024  v    9:00 hod.

Strukturované učení u dětí s poruchou autistického spektra na ZŠ                     18.4.2024  v    9:00 hod.

Strukturované učení u dětí s poruchou autistického spektra

a mentálním postižením                                                                   24.4. – 25.4.2024 vždy od 14:00 hod.