Praxe studentů

PRAXE STUDENTŮ VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉM CENTRU:

telefon SPC:  + 420 596 768 131

         mobil:   + 420 723 026 353