Spolupráce SPC s NPI ČR

Naše SPC se v tomto školním roce zapojilo do spolupráce s Národním pedagogickým institutem ČR (Oddělení metodické podpory školských poradenských zařízení a ústavní péče) na projektech tvorby reprezentativních národních norem pro nové diagnostické nástroje „TRS/OPAV“ pro posouzení receptivního slovníku a schopnosti slovní produkce v českém jazyce u dětí a „Škály pro posouzení adaptivních schopností u dětí“. Děkujeme tímto také za ochotu a spolupráci zapojeným klientům a pedagogům ve školách.

 

Mgr. Marek Khýr, vedoucí SPC


26. 11. 2021