SPOLUPRÁCE SPC S MU BRNO

Pracovníci našeho SPC se nad rámec svých pracovních povinností zapojili do sběru dat pro standardizační studii baterie Testů školních dovedností (BACH; Bednářová – ACHievement). Jedná se o komplexní test školních dovedností (achievementu), využitelný v širším věkovém pásmu u dětí, adolescentů i dospělých. Autory této testové baterie jsou Mgr. Jiřina Bednářová (PPP Brno a Masarykova univerzita Brno), Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., a Mgr. Michal Jabůrek (Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií). Vydavatelem metody bude Propsyco, s.r.o., ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta (TL02000268).

 

Mgr. Marek Khýr, vedoucí SPC


13. 4. 2022