Aktuálně na pomoc dětem, rodičům a učitelům

„Jak s dětmi mluvit o válce?“ - viz uvedené odkazy:

https://drive.google.com/file/d/1WOQnctTltaysqAXtTResZxHqTD5EWoMa/view?usp=sharing

https://www.mvcr.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?id=448202&docname=jak_mluvit_s_detmi_o_valce.jpg

Doporučení psychologů k tématu „děti a válka“: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368889&doctype=ART&#Dopo

Adresář psychologické pomoci v ČR – linky důvěry, krizové linky a on-line pomoc: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368889&doctype=ART&#CZ


28. 2. 2022