Úvod  >  Škola  >  Aktuality

Screeningové testování ve školách 1. a 8. listopadu

Vážení zákonní zástupci a žáci,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Vás informuji o další vlně testování. Testování proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021. Testování proběhne vždy před začátkem a v průběhu první vyučovací hodiny. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po  plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Prosím o doložení třídnímu učiteli.

Zákonný zástupce žáka má právo testování svého dítěte odmítnout. Tento žák bude muset mít po celou dobu výuky nasazenou ochranu úst (rouška, respirátor). Dále nebude zpívat a cvičit v TV.  Tato pravidla a povinnosti z nich plynoucí platí po dobu screeningového testování tzn. v období od 1. - 8.listopadu 2021. 

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách platí s účinností od 1. 11. 2021 následující:

Screeningové testování se od 1. 11. 2021 týká základních škol, středních škol a konzervatoří, které mají místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení. 


27. 10. 2021