Úvod  >  Projekty  >  Školní projekty

Šablony III

Podpora klíčových kompetencí žáků se SVP v aktivitách rozvíjející využití ICT

 

OPVVV, VÝZVA Č.02_20_080 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY III.

Základní škola Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY III. Základní škola Ostrava - Zábřeh, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0019540 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, Opereační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1.9.2021 do 30.6.2023

Finanční výše podpory/CZV projketu 133.256,00 Kč

Podpořeno:

Prostředky Evropského sociálního forndu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. et Mgr. Tomáš Jalůvka, zástupce ředitelky, kontakt: tomas.jaluvka@zskptvajdy.cz

 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v základních školách prostřednictvím podpory aktivity rozvíjející ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu:

3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
3.II/12 Projektový den ve výuce - (povinná aktivita)

 


8. 9. 2021