Úvod  >  Projekty  >  Školní projekty

Projekt MenSI

Projekt ‎‎Mentoring for School Improvement (MenSI) ‎‎je 28měsíční koordinační a podpůrná akce (listopad 2020 – únor 2023) financovaná programem Evropské komise H2020. Projekt provede celoevropské šetření toho, jak mohou různé přístupy k mentoringu podpořit začleňování inovativních postupů digitální výuky na základních a středních školách. Vychází z výsledků a zkušeností získaných z dřívějšího projektu EU-FP7 ‎‎Living Schools Lab‎‎ (2012–2014), který poskytoval podporu školním klastry prostřednictvím "regionálních center", a bude rovněž využívat síť učebních laboratoří, které jsou součástí současné iniciativy European Schoolnet Future Classroom ‎‎Lab.‎

Klíčové cíle projektu... ZDE

Oficiální dopis o zapojení naší školy do projektu MenSI... ZDE


24. 8. 2021